text legal

LABORATORIOS HERBATURAL, SL
Álava, 51 • 08005 Barcelona [Spain]
tel. +34 933 002 056
Fax +34 934 854 559

Atenció al client:
herbatural@herbatural.com
Contacte Comercial:
comercial@herbatural.com


TEXT LEGAL

Els textos, imatges, sons, animacions i resta de continguts d'aquest web són propietat de Laboratorios Herbatural SA, carrer d'Àlaba 51, 08005 Barcelona, amb NIF A08804189. La transmissió, distribució, reproducció o emmagatzematge, total o parcial, d'aquests continguts ha de tenir el previ i exprés consentiment per escrit de Laboratorios Herbatural SA, excepte quan s'indiqui el contrari.

Laboratoris Herbatural SA es compromet explícitament a mantenir totes les dades amb la màxima confidencialitat i a no subministrar-les a tercers. Totes les dades que
Laboratorios Herbatural SA recull per mitjà de formularis en aquest web tenen un tractament automatitzat. Les dades són facilitades voluntàriament pels mateixos interessats amb la finalitat que Laboratorios Herbatural SA pugui posar-se en contacte amb ells per diferents mitjans i/o els faci arribar informació comercial i publicitària.

En cap cas es destinaran aquestes dades a altres finalitats ni es lliuraran a terceres parts, d'acord amb els principis de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
En qualsevol moment el titular de les dades podrà exercir el seu dret de baixa o modificació, dirigint-se per escrit a:
Laboratorios Herbatural SA, carrer d'Àlaba 51, 08005 Barcelona.
   
anterior